Stichting kom Leren bouwt nieuw kindcentrum in de Heeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting kom Leren bouwt nieuw kindcentrum in de Heeg

Onderwijsstichting komLeren gaat een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) bouwen op de locatie van voormalige basisschool de Schans, aan de Borghaag 25. Op deze locatie worden basisscholen de Kring en de Perroen gefuseerd ondergebracht. De gemeente Maastricht stelt nu een voorbereidingskrediet beschikbaar om de bouwvoorbereidingen te kunnen starten.

Rond de plannen van de nieuwbouw zijn diverse scenario’s onderzocht. Daarbij is gekeken naar verbouw van de bestaande gebouwen, nieuwbouw of herbestemming van een ander pand. Op basis van onderzoek in het hele gebied Maastricht Zuid-Oost is geconcludeerd dat nieuwbouw op deze locatie zowel onderwijskundig als financieel de beste oplossing biedt.

Om dit mogelijk te maken wordt het, momenteel leegstaande, schoolgebouw gesloopt. Bij de nieuwbouw worden een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd en komen er ‘Kiss & Ride’ plekken.

De nieuwbouw is onderdeel van het huisvestingplan voor primair onderwijs, dat samen met de gemeente en de schoolbesturen in Maastricht is gemaakt. Hierin is een spreiding van primair onderwijslocaties uitgewerkt om toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden in de hele stad. De basis hiervoor is het zogenaamde Integrale huisvestingsplan, dat op basis van het Magnifiek Akkoord is opgesteld. In dit akkoord hebben schoolbesturen, kinderopvang, en gemeente afgesproken toe te werken naar een stadsbreed netwerk van Integrale Kindcentra.

Dit nieuwbouwproject zal parallel lopen met het fusietraject dat al is gestart door de scholen. Stichting kom Leren neemt zelf de leiding in deze nieuwbouw en is van plan zo snel mogelijk te starten. Afhankelijk van onder andere de plannen van architecten en adviseurs is de verwachting dat de daadwerkelijke bouw in 2018 van start gaat. Het gebouw zal in ieder geval tegemoet komen aan de moderne eisen van een veilig, gezond en inspirerend onderwijsgebouw.

Geef een reactie