Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het lijkt niet de moeite waard erbij stil te staan. Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letselslachtoffers in Nederland met een kwart af. Daarom start maandag 20 maart 2017 weer de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’.

Deze campagne, richt zich op de bewustwording van automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan.

Focus campagne
Gedeputeerde Eric Geurts van Verkeersveiligheid: “Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-km wegen. Vaak omdat men zich niet bewust is van de eigen- of toegestane snelheid. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-km wegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers. Laten we samen ervoor zorgen dat er minder verkeersslachtoffers zijn, want elk slachtoffer is er een te veel.”

Campagnebeeld
De campagne maakt gebruik van beelden van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen) in combinatie met een verkeersbord. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van snelheid beperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is. Het campagneconcept helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

ROVL
Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De campagne ‘Hou je aan je snelheidslimiet’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Meer weten over de campagne? Kijk op: www.verkeersactie.nl.

Foto ROVL

Geef een reactie