22 april bewoners en informatiemarkt West.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sinds 2011 werken de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg, De Stadsregio Parkstad Limburg en HEEMwonen samen aan de herontwikkeling van Kerkrade-West onder de naam: West wint aan ruimte. Een aantal projecten is al uitgevoerd zoals de sloop van een groot aantal woningen, de realisatie van de Bestaande Wijk van Morgen in Kaalheide, de speeltuin en het Roda JC Kerkrade-court. Tevens wordt er nog hard gewerkt aan Park West. Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de bouw van ’t Westhoes. Dit is het toekomstige gemeenschapshuis van Kerkrade-West dat komt in de oude kerk van de Heilust.

Op zaterdag 22 april is er tussen 13.00 en 17.00 uur een bewonersmarkt: Informatiemarkt West. Locatie is de Auw Noeëdkirch aan de Ons Limburgstraat 57.

Bewoners kunnen terecht voor alle vragen die te maken hebben met de projecten van West wint aan ruimte zoals de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis, de verdere werkzaamheden aan Park West en de inrichting van de straten rondom het park. Maar ook als men iets wil weten over de wijkpunten, is dit het juiste adres.

Verschillende partijen staan de bewoners graag te woord! Ze doen dit door middel van marktkraampjes. Zo zijn bouwbedrijven van de partij, maar ook de gemeente Kerkrade, HEEMwonen, de partners Samen Leven, D’r Jemus Jaad, de Buurtkamer, de Kautsj West, de proeftuin, Kerkrade4west, de Kansenwinkels enzovoorts.

Tijdens de middag houden we een tombola-actie waar mooie prijzen mee te winnen zijn. Tevens is er een DJ en kunnen de kinderen meedoen aan allerlei leuke bezigheden zoals een knutselworkshop Koinobori en eigen fruitspiezen maken. Ook kunnen de jonge meisjes en jongens een glittertattoo laten zetten of hun gezicht laten schmincken.

Start bouw ’t Westhoes. Tijdens de bewonersmarkt wordt op de locatie van de kerk aan de Kampstraat de officiële starthandeling verricht van de bouw van ’t Westhoes. Binnenkort starten de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart 2018 is het gebouw gereed en kunnen de gebruikers hun intrek nemen.

De gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en Provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen.
Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische
voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

Het project West wint aan ruimte wordt mede mogelijk gemaakt door de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg.

 

Geef een reactie