Hoofdmenu

Plaatselijke Buurtsteun droeg zorg voor enkele uren gezellig vertier

Ludieke bingoactie voor aantal ouderen in Heksenberg-Pronsebroek   

                                                                                                 

Sinds het verfoeide Coronavirus als zijnde aangeduid als pandemie (c.q. letterlijk vertaald als wereldwijd voorkomend), ook in ons land uitbrak en inclusief natuurlijk ook deze regio, heeft het virus de hele samenleving veranderd. Hierdoor is de samenleving omgevormd naar het nieuwe normaal, in de 1,5-meter-samenleving. Dus kan gesteld worden dat door het Coronavirus (helaas) vooralsnog ook een nieuw tijdperk is aangebroken.

De nieuwe samenleving heeft, weliswaar noodgedwongen, ook nieuwe inspiratie voortgebracht en dan met name ten behoeve voor de oudere medemens verblijvende (wellicht op eenzame wijze) thuis, verpleeg- en bejaardencentra en andere omstandigheden waar ouderen in verblijven. Voor hen werden dan ook al heel wat bijzondere onderhoudende acties op touw gezet. Het leeuwendeel hierin was dan ook ongetwijfeld voorbehouden aan muzikale amateur- en bekende professionele artiesten. Zij verraste de ouderen, die al heel lang geen bezoek mochten ontvangen, dan ook van buitenaf met gezellige en ook hartverwarmende liederen. Dat hierbij de ouderen (op balkon of achter glas), maar ook bij hun aanwezige familieleden, met dank aan de optredende artiesten toch emotie naar boven kwam is dus niet zo verwonderlijk.

Maar de inspiratie van acties reikte verder dan alleen muzikale entertainment. Een van deze inspiratieactie vond afgelopen zaterdag plaats in de Heerlense wijk Heksenberg/Pronsebroek. Hier had de plaatselijke werkgroep van Buurtsteun een heel ludieke actie bedacht en wel zorg dragen voor enkele uren gezellig bingo doen. Deze vond plaats achter het Wijkcentrum op de binnenplaats van de flat Pastoor Honeestraat. De buurtsteunwerkgroep, bestaande uit de aanwezige heren Kleis Adema, Wim van Hassel en de dames Sylvia Vaessen en Nienke Jacobs (opbouwwerker HEERLEN-STAND-BIJ) deden dan ook hun uiterste best om de door hen bedachte bingomiddag een gezellig onderhoudend cachet te geven. Dit lukte uiteraard tot ieders tevredenheid.

Overigens had Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook belangeloos haar steentje bijgedragen door enkele tafels en banken voor de organisatie beschikbaar te stellen. Het bingoverloop werd dan ook vanaf deze tafels geregisseerd, waarop ook de te winnen prijzen een leuk aanzicht gaven voor de rond 30 ouderen die via een gedeelte van de drie verdiepingen tellende flat van de Pastoor Honeestraat en natuurlijk ook op 1,5 meter afstand van elkaar op de balkons deelnamen aan het bingospel.

Het was een enthousiaste spelmiddag en het winnen van een prijs ging duidelijk gepaard met hoorbare tevredenheid. Zoals bij het normale bingo/kienspel in een zaal was ook hier “enige goedbedoelde jaloezie” merkbaar als een van de deelnemers/sters zelfs meermaals de zo ingevoerde kien yell liet horen. Dit deed echter geen afbreuk aan het genoemde enthousiasme van iedereen die deelnamen. Organisatie werkgroep Buurtsteun Heksenberg/Pronsebroek mag dan ook trots zijn dat zij dit voor elkaar gebracht hebben en rest hiervoor zeker een welgemeend dankjewel en chapeau.

Foto’s: Parkstad Actueel/ Callie Steijaert