Café Mondiaal en het Humanistisch Café houden een gezamenlijke bijeenkomst met als gespreksonderwerp ‘kinderarmoede’.

Heerlen Mondiaal

‘Schrijnende kinderarmoede, wat doen we eraan?’ Nederland is een van de rijkste landen ter wereld en toch slagen we er niet in om niemand in armoede te laten leven. Armoede komt zelfs veel voor (geschat ± 10-15 % van de bevolking). Door armoede kunnen velen niet volwaardig aan onze samenleving deelnemen. Inflatie en hoge energieprijzen zijn een extra last.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben daar hun leven lang last van. Zij worden met achterstand geboren, zijn kansarmer en vaak gaat de armoede van generatie op generatie over.

Tijdens deze gecombineerde Humanistisch Café en Café Mondiaal gaan we specifiek in op de schrijnende kinderarmoede. Pauline Schaafstra zal de (korte) inleiding verzorgen. Zij is werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen en houdt zich specifiek bezig met kinderarmoede. Zij adviseert beleidsmedewerkers over kinderarmoede en legt verbindingen tussen inwoners, (keten)partners en uitvoerders zodat zij gezamenlijk kunnen proberen om ieder kind volwaardig te laten meedoen. In het op de inleiding volgende gesprek wordt bezien of deze activiteiten voldoende succesvol zijn. Of moet er (veel) meer gebeuren?

Geef een reactie