Hoofdmenu

Gespreksthema: ‘Staat hulpverlening aan arme mensen armoedebestrijding in de weg?’

Tijdens de Vastenactie ondersteunen de parochies in de dekenaten Heerlen en Kerkrade een agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia. Op die modelboerderij worden mensen opgeleid, die na hun opleiding terugkeren naar hun dorpen om daar samen met kleine boerinnen en boeren een agro-ecologische manier van landbouw en veeteelt in de praktijk te brengen. Dat is hard nodig omdat Kenia zwaar getroffen wordt door de klimaatverandering, met lange periodes van droogte tot gevolg. Landbouwmethoden met kunstmest, pesticiden en veel watergebruik voldoen niet meer, zeker niet voor deze kleine boerinnen en boeren. De agro-ecologische manier van werken is een noodzakelijke aanpassing aan de veranderende klimatologische omstandigheden.

Maar deze vorm van ontwikkelingssamenwerking bevat tegenstrijdigheid. We helpen vanuit hier mensen om zich aan te passen aan problematische omstandigheden, terwijl wij als bewoners van het rijke Noorden van deze wereld de veroorzakers van deze problemen zijn? Sust het steunen van een dergelijk project, hoe goed op zichzelf dan ook, ons niet in slaap zodat we nalaten op zoek te gaan naar de oplossingen voor problemen die in onze eigen samenleving liggen? Zo ja, wat zouden we moeten doen om dat zoveel als mogelijk te voorkomen? Wat houdt ‘onze bevrijding’ in en hoe kunnen we die verbinden met de bevrijding van mensen in Kenia?

Guus Prevoo zal de discussie inleiden met enkele voorbeelden waarmee hij in het verleden is geconfronteerd. Er wordt daarnaast een digitale verbinding gelegd met dr. Peter Ndegwa die de agro-ecologische modelboerderij in Mombassa wil opzetten. Wat is zijn visie op deze problematiek? Wat zouden we in Nederland meer of misschien anders moeten doen dan het steunen van projecten in zijn land?

In het daaropvolgende gesprek komen we wellicht samen enkele handelingsperspectieven op het spoor hoe we kunnen werken aan onze bevrijding, verbonden met de bevrijding van mensen in het Zuiden en arme mensen in onze eigen omgeving. En misschien kan ook het aloude idee van Vasten, in een eigentijds jasje, een manier zijn om handen en voeten te geven aan de noodzakelijke veranderingen ten goede in onze eigen samenleving hier in het rijke Noorden.

Café Mondiaal, 83ste aflevering

Donderdag 2 maart 2023, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum

Foto: Uit het Archief van Lucho Carreno