Nieuw bijzonder lectoraat: Samen Beslissen door Verpleegkundigen

Met ingang van 1 april 2023 gaat een nieuw bijzonder lectoraat bij Zuyd Hogeschool van start: Samen Beslissen door Verpleegkundigen. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de rol van de verpleegkundige op het gebied van Samen Beslissen. Dit is het proces waarin de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk bespreken welke keuzes over gezondheid, zorg en behandeling het beste bij de patiënt passen. Het lectoraat is in nauwe samenwerking met Zuyderland tot stand gekomen en is een vervolg op het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centred Health Care in Oncology van Asiong Jie, internist-hematoloog in Zuyderland.

Dr. Albine Moser, bijzonder lector Samen Beslissen: ‘Voor patiënten is de mogelijkheid om samen te beslissen niet altijd vanzelfsprekend, terwijl een groot deel juist de behoefte heeft om samen te beslissen over zaken die zij belangrijk vindt. Voor patiënten draait de verpleegkundige zorg om het leven en voor verpleegkundigen om de gezondheid. De patiënt en verpleegkundige zoeken samen naar de best passende zorg. Daarbij is de verbinding naar de interprofessionele context van groot belang. De verpleegkundige, andere zorgverleners en de patiënt (met de naasten) voeren met elkaar een of meer gesprekken. Verpleegkundigen kunnen in het Samen Beslissen-proces verschillende rollen vervullen: als primaire zorgverlener, als besliscoach en als lid van een interprofessioneel team. Ik verheug mij erop om samen met patiënten en naasten, verpleegkundigen, andere zorgverleners en verpleegkundige onderzoekers van Zuyderland invulling te geven aan het bijzonder lectoraat Samen Beslissen. Ik wil me daarbij ook inzetten voor het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek van Zuyd en Zuyderland.’

 

Verdere professionalisering beroepsgroep verpleegkundigen door verpleegkundig leiderschap

De activiteiten van het lectoraat zullen naar verwachting bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen, studenten en docenten. Specifiek ten aanzien van verpleegkundigen, verstevigt de ontwikkeling van deze rol ook de positie van het verpleegkundig leiderschap. Zuyderland is ambitieus om de beroepsgroep te ondersteunen in hun verdere professionalisering. Een van de onderdelen van deze professionaliseringsslag is verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Met de start van het lectoraat wordt deze ambitie versterkt.

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur Zuyderland: ‘Dit lectoraat gaat in belangrijke mate bijdragen aan twee belangrijke pijlers van Zuyderland, nl het (verpleegkundig) leiderschap en persoonsgerichte zorg. Voor Zuyderland een belangrijke en mooie ontwikkeling om samen met Zuyd Hogeschaal nieuwe inzichten te genereren om de zorg nog beter te maken.’

Intensivering samenwerking Zuyderland en Zuyd

Het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen sluit nauw aan bij de gezamenlijke strategische thema’s van Zuyderland en het domein Gezondheidszorg & Welzijn van Zuyd. Het lectoraat wordt ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van dr. Emmylou Beekman, onderdeel van de Academie Logopedie. Met de instelling van het nieuwe lectoraat wordt de samenwerking tussen Zuyderland en Zuyd verder geïntensiveerd en het onderzoek op dit gebied uitgebreid en verdiept.

Prof. Dr. Saskia Brand-Gruwel: ‘In de regio is Zuyderland een belangrijke partner van Zuyd Hogeschool. Door middel van gezamenlijk onderzoek waarin ook studenten participeren, leiden we op tot goed gekwalificeerde beroepsprofessionals die op de toekomst zijn voorbereid’.

Over Albine Moser

Albine Moser is verpleegkundige en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft 18 jaar als verpleegkundige gewerkt in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Zij werkt als hoofddocent bij de Academie voor Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool en is verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken. Albine heeft veel ervaring ten aanzien

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd over de grenzen van disciplines en organisaties heen intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan.

Meer informatie: www.zuyd.nl.