Extra investeringen in Bibliotheek dankzij toekenning SPUK-gelden

Jongeren student schunck

Uitbreiding van openingsuren en verbeterde faciliteiten voor bezoekers; nieuwe mogelijkheden dankzij Rijkssubsidie voor bibliotheekwerk.

SCHUNCK ontving van de week de bevestiging van de toekenning van twee subsidieaanvragen van elk €220.000,- binnen de SPUK-regeling 2023-2024 (Eenmalige Specifieke Uitkeringen lokale Bibliotheekvoorzieningen). Daarmee kan SCHUNCK extra investeren in de bestaande bibliotheekvoorzieningen Heerlerbaan en Glaspaleis.
SCHUNCK gaat de gelden inzetten voor het uitbreiden van de openingstijden met 10 uur extra per week. Ook het verbeteren en uitbreiden van faciliteiten zoals de werk- en studieplekken in het Glaspaleis én in de toekomstige vestiging in de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) van Heerlerbaan, staat in de plannen die SCHUNCK samen met de gemeente indiende. “We hebben de ambitie om dé huiskamer van de stad te zijn. Een plek waar verhalen en kennis worden gedeeld en ontmoetingen plaatsvinden in een fijne welkome sfeer. Waar iedereen mag zijn en kan groeien zonder dat je daar per se geld hoeft uit te geven. Deze gelden helpen ons een flinke sprong voorwaarts te maken voor onze huidige en nieuwe bezoekers”, aldus Sandra Uijlenbroek, Directeur SCHUNCK Bibliotheek.
De overheid stelt dit geld beschikbaar om de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn. Volgens Sandra Uijlenbroek is de financiering hard nodig. “Vanaf 2025 komt er een zorgplicht voor gemeenten en provincies om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen. Iedere inwoner heeft dan recht op een goed bereikbare volwaardige openbare bibliotheek. Daarvoor wordt de bibliotheekwet aangepast. Bibliotheken zijn allang niet meer de plek om alleen boeken uit te lenen, een volwaardige bibliotheek is er bijvoorbeeld ook voor taalcursussen en computertrainingen voor beginners. En om culturele activiteiten, voorleesmiddagen, inloopkoffie of belastingspreekuren te organiseren. Dat kan nu lang niet in iedere gemeente.”
In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen door te ontwikkelen en te versterken. Bijna 150 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal is meer dan 39 miljoen euro aangevraagd. Het budget dat beschikbaar was, 17,6 miljoen, is daarmee ruim overvraagd. Daarom hebben niet alle gemeenten financiering toegekend gekregen. Gemeente Heerlen kreeg, net als 51 andere gemeenten, de financiering toegekend op basis van de volgende criteria: Als eerste hebben gemeenten financiering gekregen die nog geen bibliotheekvestiging hadden en een vestiging willen oprichten. Daarna is voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een vestiging of servicepunt groot is, en die te maken hebben met maatschappelijke opgaven, zoals een hoog risico op onderwijsachterstand en groot aandeel laaggeletterdheid.

Foto en Tekst: SCHUNCK