Werkkapitaal voor ‘regie in eigen hand’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal voor ‘regie in eigen hand’.

Het college van B en W heeft vandaag besloten 500.000 euro als werkkapitaal te reserveren voor uitvoering van de motie ‘regie in eigen hand’. Met dat bedrag worden kosten opgevangen, die worden gemaakt voor beleid en acties om de regie over toekomstige samenwerking in Landgraaf te houden.

Zoals bekend hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg die regie overgenomen met een beroep op de Wet arhi. Bij dat beleid en die acties om dat te voorkomen, kan gedacht worden aan de kosten van juridische bijstand, organisatorische hulp, communicatie of de inhuur van advies op velerlei terrein. Of dat bedrag ook in volle omvang nodig is, zal op termijn moeten blijken.

Foto Afdeling communicatie-Landgraaf

Geef een reactie