Hoofdmenu

Kerkrade – Koninklijke Onderscheiding voor de heer Bremen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer R.A.C. (Rob) Bremen ontving op zaterdag 8 april uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in de kantine van het turncentrum aan de Hertogenlaan 108 tijdens de jaarvergadering van gymnastiekvereniging Balans.

Persoonlijke gegevens van de heer R.A.C. Bremen (56 jaar)

Toupsbergstraat 11, 6463 EA Kerkrade.

De heer Bremen was in 1983 medeoprichter en lid van de jeugdcommissie die activiteiten, zoals speurtochten, discoavonden en het jaarlijkse jeugdkamp, hield voor jonge leden van gymnastiekvereniging Eendracht.

Van 1985 tot 1991 was hij bestuurslid met portefeuille nevenactiviteiten. In 1991 werd Bremen gekozen tot penningmeester. Bij de fusie van turnverenigingen Eendracht, Rap en KDV in 1996, werd hij voorzitter van de financiële commissie van de fusievereniging Balans.

Tussen 1994 en 1996 is een turncentrum met kantine gebouwd. Decorandus bewaakte het financiële proces. In 1996 werd Bremen beheerder van de kantine. De heer Bremen staat bekend als een van de spilfiguren in de gymnastiekvereniging Balans. In het dagelijks leven werkt hij bij Sabic in Geleen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno