7 april Goede Vrijdag bij HeerlenMondiaal

Solidariteitsviering over lijden, mensenrechten, strijd en inzet en verbondenheid.

Een aantal groepen in Parkstad Limburg, verenigd binnen HeerlenMondiaal, dat zich bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is verbonden aan Jezus van Nazareth. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een belangrijke inspiratiebron; een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kunnen betekenen.

Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het project van Vastenactie Limburg 2023 waarbij de oprichting van een ecologische modelboerderij in Mombassa in Kenia wordt ondersteund. Via deze modelboerderij gaan kleine arme boeren en hun gezinnen leren voedsel te produceren, op een wijze dat ze ook weerstand kunnen bieden aan langdurige droogte als gevolg van de klimaatverandering.

Deze Goede Vrijdagviering staat ook in het teken van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheden voor elkaar wereldwijd. En uiteraard wordt ook een moment van bezinning geboden in deze roerige en onzekere tijden.

                             

  • Plaats: Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2 6411 KE Heerlen-centrum
  • Programma:
    14.45 uur: ontvangst met koffie en thee.
    15.00 uur: welkom – viering.
    Vanaf ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.
  • Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad, e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl en telefoonnummer 045 541 24 48, en/of Wim van Kempen, e-mailadres: wimvankempen@kpnplanet.nl en telefoonnummer: 045 572 25 03.

Meer informatie over het Vastenactieproject 2023 ter ondersteuning van de ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia vindt u op de website: https://www.missionairoverleg-parkstad.nl/?p=601 

Doneren voor deze ecologische modelboerderij kunt u op NL21 INGB 000 300 0046 van het Missiesecretariaat Bisdom Roermond, onder vermelding van Vastenactieproject 2022-089. Het streefbedrag is € 15.515,-.

Foto en Tekst: Heerlen Mondiaal