Peter Jansen en Herman van Schaaik, nauw verbonden met wijk Heksenberg-Heerlen, Koninklijk Onderscheiden

De viering van de 56e verjaardag van Koning Willem Alexander, op donderdag 27 april brachten voor enkele personen, die nauw verbonden zijn met wijk Heksenberg-Heerlen verrassing en vreugde. Het betrof dan de heren Peter Jansen (65) en Herman van Schaaik (64). Traditiegetrouw vond de jaarlijkse Lintjesregen in de gemeente Heerlen een dag voor de eigenlijke viering van de Koninklijke verjaardag plaats en wel op woensdag 26 april. 

In Heerlen ontvingen in totaal 13 Heerlenaren een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander waaronder dus Peter Jansen (65) en Herman van Schaaik (64). Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De jaarlijkse Heerlense Lintjesregen bracht echter ook een bijzondere benoeming en wel aangaande huidig wethouder Marco Peters. Ook hij werd Lid in de orde van Oranje Nassau en bleek dat hij met zijn 32 jaar dit jaar de jongste Koninklijk gedecoreerde in Nederland is. WOW dus (zie ook apart op Parkstad Actueel aandacht voor hem).

In Heerlen is het ieder jaar weer ook een verrassing, of mag er gesproken worden over een ludieke verwachting, hoe de in aanmerking komende decorandi benaderd worden voor de bekendmaking van hun toekenning en opspelden van de Koninklijke Onderscheiding. Dit jaar 2023 was burgemeester Roel Wever op woensdagmorgen 26 april, bijna bij “dag en dauw” op pad om 13 Heerlenaren te verrassen met een uitnodiging. Zij werden thuis, bij de scouting en zelfs bij de bakker opgezocht. En dat bezoek ging niet onopgemerkt. De burgemeester arriveerde in stijl, namelijk in een bijzondere Rolls-Royce uit 1958. 

Volgens traditie werden de nieuw-gedecoreerden uitgenodigd voor een te houden receptie in de middag. Zij werden om 13.30 uur ontvangen in het Parkstad Limburg Theater. Dit in het bijzijn van het college van B & W, het Oranje Comité, het kindercollege en oud-gedecoreerden. Tijdens deze receptie werden ze vervolgens persoonlijk toegesproken. Tot slot werd het glas geheven op de nieuw-gedecoreerden en op de jarige Koning Willem-Alexander die bovendien ook 10 jaar Koning der Nederlanden is.

Over deze geslaagde en verrassende dag liet Heerlens burgemeester Roel Wever het volgende weten: ‘ik heb enorm uitgekeken naar de jaarlijkse Lintjesregen en de spontane reacties van de mensen wanneer we ze verrassen in de ochtend. Maar ook naar de mooie verhalen en ontroerende momenten tijdens dag. Deze Heerlenaren, die zich zo inspannen voor hun medemensen en onze mooie stad, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden”.

De heer Peter Jansen zette zich in voor de volgende activiteiten:                                                      Van 1996 tot heden is hij bestuurslid/penningmeester (sinds 2008) van de Hengelsportvereniging HSV Heksenberg te Heerlen (305 leden). Hij beheert bij deze prachtige vereniging de portefeuille water- en visstandenbeheer. Een van zijn successen is de realisatie van een paaivijver in 2010 waarop het voornbestand is toegenomen en deze niet meer hoeven te worden ingekocht. Daarnaast beheert hij de website en de sociale media en zette hij een werkploeg op voor het beheer van de vijver en terrein. Tevens onderhoudt hij de contacten, o.a. met Sportvisserij Nederland en de gemeente. Heerlen.

Vanaf 2015 tot heden is vrijwilliger en raadslid bij de D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein in de wijk Heksenberg. Hij verzorgt de bouwactiviteiten van o.a. podia en praalwagens. Ook assisteert hij op gezette tijden bij muzikale activiteiten van de Verein de DJ en is ook betrokken bij het maken filmpjes/geluid. Tevens is hij de schakel tussen de verschillende verenigingen van de wijk Heksenberg.
De heer Herman van Schaaik zette zich in voor de volgende activiteiten: Van 1992 tot heden controleur, sinds 2010 officieel gediplomeerd. Hij is namens Hengel Sport Vereniging Heksenberg (HSV)  contactpersoon tussen de gemeente, handhaving, de wijk en de hengelsportvereniging. Tevens neemt hij deel aan het platform Veiligheid zodat o.a. de overlast van hangjongeren wordt teruggedrongen en houdt hij de lokale visvijver in de gaten om illegale vissers te weren. Ook is hij organisator van de jaarlijks oranjeviswedstrijd voor scholen uit de regio. Hij organiseert dit samen met Oranjevereniging Heksenberg. Van 1994 tot 2004 bestuurslid en lid van de wedstrijdcommissie en van 2004 tot heden is hij een kundige voorzitter. Tevens is hij verantwoordelijk voor het runnen van de kantine van zijn verenging, voor welke vereniging hij met hart en ziel altijd klaar staat. Ook is hij vanaf 2007 tot heden lid van de jeugdcommissie en dientengevolge begeleidt hij ook de jeugd bij viswedstrijden. 

 Foto’s gemeente Heerlen en privé